Ξανακόβουν εκατοντάδες εκατομμύρια από την Αυτοδιοίκηση και το 2019

Κατηγορία: Δημοτικά Υπουργείο Εσωτερικών


238 εκατ. € λιγότερα στην Αυτοδιοίκηση για το 2018 και 892 εκατ. € λιγότερα για το 2019 προβλέπει το σχέδιο της Κυβέρνησης για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, όπως αποτυπώνεται στο Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2019 (“Π/Υ”) που κατετέθη στη Βουλή.

Μέσα σε ένα χρόνο, από το 2018 στο 2019, αφαιρούνται από τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα (“Τ.Α.”), 892 εκατομμύρια. 

Παραθέτουμε τρεις, απολύτως ενδεικτικές, επισημάνσεις υπογραμμίζοντας ότι η συρρίκνωση των δημοσιονομικών δεδομένων για τους Δήμους μας προκύπτει από τη σύγκριση (μια απλή αφαίρεση) με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 (“ΜΠΔΣ”), ήτοι το ν.4549/2018 που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ μόλις πριν 3.5 μήνες, την 14η Ιουνίου 2018.

Ι]  ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ

Στο ΜΠΔΣ (Φ.Ε.Κ. Α’ 105, Σελ. 8680) για το τρέχον έτος 2018 είχαν ψηφίσει για την Τ.Α.:  “Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις” 3.193, “Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (ΠΔΕ)” 1.198.

Στον χθεσινό Π/Υ, τα ανωτέρω ποσά αναφέρονται πλέον μόνο ως το άθροισμά τους, δηλαδή 4.391, με την Κυβέρνηση να ενοποιεί τις δύο “γραμμές” εσόδων του Π/Υ σε μία, αποφεύγοντας έτσι να γίνεται άμεσα αντιληπτή, δια της απλής ανάγνωσης, η εξαύλωση των ΚΑΠ. 

Ο Πίνακας 2.1 (Σελ.18), καθώς και ο όμοιου περιεχομένου (κατά το μέρος που αφορά την Τ.Α.) Πίνακας 2.7 (Σελ.36), είναι άκρως αποκαλυπτικοί:

Α]  Για το ΤΡΕΧΟΝ έτος 2018, το ψηφισθέν4.391 γίνεται 4.153, δηλαδή ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΟΥΝ 238 εκατ.

Β]  Για το ΕΠΟΜΕΝΟ έτος 2019 το 4.391 κατακρημνίζεται στο ασύλληπτο 3.499.  ΜΕΙΩΣΗ κατά 892 εκατ.

(Με απλά λόγια: μέσα σε ένα μόλις έτος, συγκρίνοντας τι είχαν ψηφίσει στο ΜΠΔΣ για το 2018, με αυτό που κατέθεσαν χθες για το 2019, η Τ.Α. χάνει 892 εκατ. €)

ΙΙ]  Η ΨΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ

Όπως η Παράταξή μας στην ΚΕΔΕ, το “Αυτοδιοικητικό Κίνημα” έχει επανειλημμένως αποκαλύψει, η Κυβέρνηση επιχειρεί να υφαρπάξει εκατομμύρια από τους ΚΑΠ ως απόρροια της υφαρπαγής της αρμοδιότητας περί προνοιακών επιδομάτων.  

Τα προνοιακά, όμως, όπως ψηφιζόταν τα προηγούμενα χρόνια, ΔΕΝ ήταν διακριτή μεταβιβαστική πληρωμή στα έσοδα του ενοποιημένου Π/Υ της Τ.Α.  Συμπεριλαμβάνονταν στους ΚΑΠ, όπως συλλήβδην συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αρμοδιότητες που ασύντακτα μεταβάλλονται σε κάθε νόμο και τροπολογία που σωρηδόν ψηφίζονται.

Για παράδειγμα, αρκεί η ανάγνωση του Πίνακα 3.23 της Σελ. 109 της Εισηγητικής Έκθεσης του Κρατικού Π/Υ 2018 που είχε κατατεθεί στη Βουλή (νυν ν.4507/2017). 

Εκεί οι ΚΑΠ Δήμων αναλύονταν (για το 2018) ως απόδοση εκ των φόρων που ορίζει το αρ.259Καλλικράτη, ως ισχύει.  Αναγραφόταν: « (α) Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας:1.000, (β) Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί των καθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων:1.235,  (γ) Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί του ΕΝΦΙΑ:167 ». Εννοείται ότι αυτά που μας αποδίδουν είναι κατά πολύ λιγότερα από αυτά που θα έπρεπε να μας αποδίδονται σύμφωνα με το νόμο και τις πραγματοποιούμενες εισπράξεις, διογκώνοντας διαρκώς τη νέα γενιά παρακρατηθέντων.

Αντιστοίχως αναγράφονταν οι αποδόσεις ποσοστών φόρων για τους ΚΑΠ Περιφερειών, που μαζί με τους ΚΑΠ Δήμων ενιαία αποτελούν τον Π/Υ της Τ.Α.  Οι ΚΑΠ, δηλαδή, είναι οι ελλιπείς αποδόσεις φόρων, χωρίς διακριτή μεταβίβαση προνοιακών.

Τώρα, αντί να προσθέτουν, αφού τα κρατικά έσοδα αυξάνονται λόγω της θηριώδους φορολογίας, αφαιρούν 892 εκατ., ενώ στο κατατεθέν προσχέδιο Π/Υ:

(Α)Αναγράφεται ότι οι εισπράξεις των ΦΟΡΩΝ παρουσιάζουν ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ του ΜΠΔΣ (βλ. ενδεικτικώς σελ. 16 και 26 Π/Υ)

(Β)  Η γραμμή εξόδων των ΟΤΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ”, από 885 που είχαν ψηφιστεί για το 2018 στο ΜΠΔΣ, γίνονται 159 το 2019.  Μειώνονται δηλαδή κατά 726 μέσα σε ένα έτος και ταυτοχρόνως, επιπλέον αυτών, κόβονται και166 εκατ. χωρίς καμία αιτιολογία.

ΙΙΙ]  Η ΑΥΤΟ-ΔΙΑΨΕΥΣΉ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ

Στον Π/Υ διαψεύδεται πλήρως η εκτίμηση, που οι ίδιοι είχαν ψηφίσει στον ν.4549/2018, ως πλεόνασμα για το 2018,μόλις 3.5 μήνες πριν.   Η εκτίμησή τους για πλεόνασμα 482,γκρεμίζεται σε 254, σχεδόν ΣΤΟ ΜΙΣΟ !! 

Μείωση 47 εκατ. παρουσιάζει και η εκτίμηση πλεονάσματος για το 2019, από το ψηφισθέν258,σε 211.

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι πρόκειται περί ανεύθυνων ερασιτεχνών, που σβήνουν και γράφουν νούμερα ΕΡΗΜΗΝ των ΟΤΑ, χωρίς ουδεμία επίγνωση της πραγματικότητας των τοπικών αναγκών, της δημοσιονομικής ασφυξίας που βιώνει η Τ.Α. και της πλήρους προγραμματικής απορρύθμισης που επιφέρουν στους ΟΤΑ αυτοί οι ανεύθυνοι χειρισμοί.

Όπως, οι ίδιοι “φωστήρες” του ΓΛΚ και του ΥΠΕΣ δεν έχουν ιδέα για το γραφειοκρατικό λαβύρινθο και το διαχειριστικό σοκ που επέφεραν - και θα επιδεινώσουν δραματικά από 1/1/2019 με την κατάργηση του “προληπτικού” ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο- οι πρόσφατες ρυθμίσεις, όπως του “Κλεισθένη Ι”, σε εφαρμογή ήδη από την παρούσα θητεία.

Τέλος, το γεγονός ότι ο Π/Υ, ως άλλος Ιανός, περιλαμβάνει δύο όψεις, μία έτσι και μία αλλιώς, όσον αφορά την περικοπή ή μη συντάξεων και αντιμέτρων, θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον ως τακτική να εφαρμοστεί από όλους τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, για να διαλύσει κάθε υπόλοιπο εμπιστοσύνης των φορολογουμένων και των επενδυτών προς αυτό το νέο συγκεντρωτικό και παρηκμασμένο σύστημα διακυβέρνησης της Χώρας μας.

Στον απόηχο κραυγών περί αποφυγής δημιουργίας “Δήμων δύο ταχυτήτων”, που μας κατέκλυσαν τις προηγούμενες εβδομάδες, ο Π/Υ (με την περικοπή 238 εκατ. για το 2018 και 892 εκατ. για το 2019), απέδειξε ότι πράγματι θέλουν όλους τους Δήμους σε μία ταχύτητα: στη μηδενική. Στη στασιμότητα και στην πλήρη κομματική εξάρτηση. Η Αυτοδιοίκηση συλλογικά οφείλει να μην το αποδεχτεί μοιρολατρικά και αυτό, για μια ακόμη φορά, όπως τόσα τα τελευταία χρόνια, ως αναπόφευκτο τετελεσμένο. 

Μπορεί σύμφωνα και με τη σωρεία των ρουσφετολογικών νομοθετημάτων που διαπιστώνονται τελευταία στη Βουλή, να βρισκόμαστε ήδη ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, όμως έχουμε ΧΡΕΟΣ να αγωνιστούμε, σθεναρά ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, για τα συλλογικά κεκτημένα και τις πάγιες διεκδικήσεις μας, γιατί οι συνέπειες της θεσμικής αποδόμησης των ΟΤΑ δεν πλήττουν, όπως πεπλανημένοι νομίζουν, πρόσωπα και αντιπάλους, αλλά την ίδια τη Χώρα και το Λαό. Χρειάζεται ένα ισχυρό φρένο σ´ αυτόν τον κατήφορο.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΕΔΕ

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "